Tilskud - Dansk tolk i Polen!

Du kan få tilskud fra den Offentlige Sygesikring eller fra forsikringsselskabet Danmark, hvis du er medlem.

Den Offentlige Sygesikring SKAL yde tilskud til tandbehandlinger i hele EU efter samme regler, som gælder i Danmark. Der ydes for eksempel ikke tilskud til broer, implantater, proteser mm. Derudover er der nogle krav, der skal være opfyldt. Reglerne for tilskuddets størrelse er komplicerede, men ved tvivlsspørgsmål kan du spørge tandplejen i din lokale region. Hvis du vælger pakke 3, hjælper vi dig/tandlægen med at skrive regningen, så du kan få det højeste tilskud.

Regionens tandpleje skal have dokumentation for den behandling, du har fået i udlandet. Dokumentationen skal være let forståelig, hvilket vil sige at regningen skal være på dansk, tysk eller engelsk. En regning på tjekkisk vil ikke blive accepteret.

Vi har hjulpet vores udvalgte klinikker med at skrive regningen på engelsk og desuden har vi oplyst klinikkerne, hvad der skal skrives for at få det korrekte tilskud. Der med undgår du alle problemer, når du efterfølgende afleverer regningen til regionens tandpleje. Ved behandlinger i Danmark får tandlægen dit tilskud direkte fra den Offentlige Sygeforsikring, hvilket er indregnet i klinikkens priser. Besparelserne i Polen er derfor endnu større end hvad der fremgår af prislisterne.

DER YDES TILSKUD TIL:

  • Forundersøgelse
  • Tandrensning
  • Små fyldninger
  • Rodbehandlinger
  • Paradontal behandlinger

Se venligst følgende vedr. sygesikringen tilskud: Læs mere

Se venligst følgende vedr. forsikringen Danmark tilskud: Læs mere

STEDER FOR REFUSION FRA DEN OFFENTLIGE SYGESIKRING:

  Adresse: Telefon: Mail:
Region Nordjylland Primær Sundhed
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
97 64 83 26 kme@rn.dk
Region Midtjylland Praksisadministrationen
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg
Mrk. EU refusion
78 41 21 31   Skal sendes via e-boks 
Region Syddanmark Praksisafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle
Kuverten bedes mærket med teksten ”EU tilskud”
  tandlaegeregninger@rsyd.dk,
Region Sjælland Det nære Sundhedsvæsen
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
57 87 56 00 dns@regionsjaelland.dk
Region Hovedstaden Center for Sundhed
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
38 66 60 00 csu@regionh.dk

Når du har fået refusion fra den offentlige sygesikring kan du derefter indsende den originale regning samt regionens tilskudsoversigt til Sygeforsikringen Danmark. Du finder adressen du kan sende til ved at logge på din egen side hos Danmark. Det gør du således:

Så får du denne skærm hvor du indtaster dit cpr-nr samt din adgangskode:

Du bliver herefter bedt om at indtaste en nøgle fra din nem-ID, hvorefter du får denne skærm:

Bemærk, at det er adressen under kontaktinformation som du kan sende materialet til når du indsender til Danmark.+45 22 30 42 58