Garanti - Dansk tolk i Polen!

- Porcelansfyldning - 2 års garanti

- Kroner - 5 års garanti

- Implantater - 10 års garanti

FORUDSÆTNING:

Kontrolundersøgelse hvert halve år.

Garantien ydes ikke hvis:

· Såfremt mundhygiejnen forsømmes

· Såfremt tandlægens instruktioner ikke er fulgt

· Såfremt patienten undlader at få behandlet tand- eller mundsygdomme

· Såfremt patientens tandkød eller knogle forandres som følge af den naturlige udvikling

· Såfremt der opstår sygdom hos patienten der har en dokumenteret indvirkning på tændernes tilstand

· Såfremt der er mangler tænder

** Manglende tænder betyder ofte, at de resterende tænder overbelastes og kan ødelægge såvel de nye som gamle tænder. Derfor anbefaler vi altid at få lavet hele tandsættet

EKSTRA GARANTI:

Vi har hjulpet mere end 1.000 patienter gennem de sidste par år og vi har kun haft 2 patienter, hvor vores udvalgte klinikker måtte betale for en ny krone. Dette skyldes sandsynligvis vores meget høje kvalitetskrav til klinikkerne samt at vi i vores samarbejdsaftale med klinikkerne stiller følgende betingelse:

· Klinikken skal besvare en hver klage skriftligt inden 5 dage

· Klinikken skal komme med et behandlingsforslag inden 10 dage, hvis klagen er berettiget (se ovenstående betingelser)
· Klinikken kan vælge at betale din tandlægeregning hos din klinik i Danmark, hvis klinikken vurderer, at det er nemmere. F.eks. hvis du taber en fyldning (er aldrig sket).

· Vi tilbyder i forbindelse med ovenstående en times gratis oversættelse/tolk, hvis du ved første booking valgte pakke 2 eller 3 – se ”vores service”. Ved pakke 1 skal du selv skrive direkte til klinikken på engelsk - vi kan ikke svare på spørgsmål, når vi ikke har været til stede og ikke ved, hvad du har aftalt med klinikken.

I tvivls tilfælde forbeholder klinikkerne sig rettigheden til at vurdere klagen på klinikken i Polen. Vi vil i dette tilfælde arrangere en billig rejse og ophold til Stettin eller Krakow.

+45 22 30 42 58